Dina uppgifter

Välj lag

FAQ – LifeComp Hälsoanalys Digital

LifeComp Hälsoanalys Digital

Vad är LifeComp och Hälsoanalys Digital?

Dina uppgifter

Välj lag

Actimate har under 2022 utvecklat tjänsten till att inkludera digital hälsoanalys utan extra kostnad. Tanken är att du, om du vill, kan göra en digital hälsoanalys innan eller i början på aktivitetsperioden, och sedan en gång till efter tre månader. Detta för att ge dig en bra nulägesbild och motivation kring din hälsa inför aktivitetsperioden, och sedan i den uppföljande mätningen se de hälsoförbättringar som i regel har skett. Analysen kommer från det ledande bolaget inom algoritm-baserad hälsoanalys – LifeComp.

 

 

 • Den analys som ingår hos Actimate är LifeComps produkt Hälsoanalys Digital. Den kostar normalt 495 kronor per analys, men ingår helt kostnadsfritt hos Actimate.
 • Hälsoanalys Digital är en avancerad databaserad tjänst som bygger på bland annat onlinebaserade djupenkäter och funktionstest. Testet har full integritet och säkerhet med BankID etc. Du gör allt hemma i lugn och ro på din dator eller på din mobil. Det tar ca 30-60 minuter totalt och är superenkelt.
 • Analysen baseras på ca 200 noggrant utvalda enkätfrågor och 2 stycken funktionstest (rörelseförmåga samt hörseltest). Din hälsa analyseras utifrån nedan 4 områden med i sin tur närmare 50 underområden.
  • Fysisk hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Levnadsvanor
  • Miljö
 • Därefter redovisas resultaten och vad du främst bör ha koll på i en rapport som är lätt att förstå.

 

OBS!
Vare sig Actimate eller arbetsgivare får ta del av din individuella analys. Varken den information du lämnar eller den som finns i din analysrapport. Det är strikt konfidentiellt mellan LifeComp och dig.

Du kan läsa mer om analysen och LifeComp på:
www.lifecomp.se