Archive

02 Feb Vad är LifeComp och Hälsoanalys Digital?

Actimate har under 2022 utvecklat tjänsten till att inkludera digital hälsoanalys utan extra kostnad. Tanken är att du, om du vill, kan göra en digital hälsoanalys innan eller i början på aktivitetsperioden, och sedan en gång till efter tre månader. Detta för att ge dig en...

Read More