Author: Mikaela

03 Sep Därför är medarbetarens hälsa en hållbarhetsfråga.

Medarbetarhälsa är en viktig fråga på arbetsplatsen som påverkar företagsresultat och kostnader. Kroniska problem och sjukdomar som depression, ångest, diabetes och ledsmärtor blir allt vanligare idag. Du kan dock förhindra och motverka många symtom och problem genom att prioritera dina medarbetares mentala och psykiska hälsa. Friska...

Read More
optimera friskvårdsbidraget

13 Aug Optimera friskvårdsbidraget och gör skillnad för personalens hälsa.

Många organisationer erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda, frågan är vilken skillnad bidraget faktiskt gör för medarbetarnas hälsa! Om Friskvårdsbidraget: De senaste åren har det som friskvårdsbidraget gäller för utökats. Förebyggande vård som akupunktur, massage och medicinsk fotvård har tillkommit i sällskap av sporter som golf och ridning. Sedan...

Read More

20 Mar Hälsofrämjande ledarskap: så får du dina medarbetare att både må och prestera bättre.

Som chef är du säkert bekant med arbetsmiljölagen och tillhörande författningssamlingar. Du vet att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön, och har ett långtgående ansvar när det gäller att förebygga och förhindra olycksfall och ohälsa hos de anställda. Förmodligen jobbar ert företag redan systematiskt med att förhindra olycksfall...

Read More
TradeChannel Actimate

21 Feb TradeChannel deltar i Actimates tävling och bidrar till Idrott Utan Gränser – utmanar andra att göra likadant!

TradeChannel är ett mjukvarubolag som tillhandahåller produkter med kapitalförvaltare som målgrupp. Nu har TradeChannel bestämt sig för att delta i Actimates tävling om att bli ”Health Business of the Year” 2018, och vill göra det till ett välgörenhetsprojekt tillsammans med Idrott Utan Gränser (IUG)! 1 minuts...

Read More