Därför är medarbetarens hälsa en hållbarhetsfråga.

03 Sep Därför är medarbetarens hälsa en hållbarhetsfråga.

Dina uppgifter

Välj lag

Medarbetarhälsa är en viktig fråga på arbetsplatsen som påverkar företagsresultat och kostnader. Kroniska problem och sjukdomar som depression, ångest, diabetes och ledsmärtor blir allt vanligare idag. Du kan dock förhindra och motverka många symtom och problem genom att prioritera dina medarbetares mentala och psykiska hälsa.

Friska medarbetare är gladare och skapar bättre resultat på jobbet. Detta leder i sin tur till lägre kostnader och större vinst för företaget. Fler och fler arbetsgivare investerar i hälsoprogram för att de insett fördelarna med att ta hand om sina anställda.

Här listar vi sex anledningar till varför medarbetarhälsa på arbetsplatsen är en hållbarhetsfråga.

1. Effektivare arbetskraft

Genom att prioritera dina medarbetares hälsa så prioriterar du även företagets välmående. Undersökningar visar nämligen att personal som trivs på jobbet är upp till 20% effektivare i sitt arbete än missnöjd personal. Detta innebär också att personal engagerar sig mer i processen och bidrar till fler nya idéer och en mer innovativ arbetskraft.

Arbeta hårt och arbeta smart betyder inte nödvändigtvis samma sak. Med frisk och glad personal har du en arbetsstyrka som fokuserar på arbetsuppgifterna och får mer gjort. Det betyder också att dina arbetskollegor hinner ta rast på utsatt tid och får spendera tid med sin familj i slutet av arbetsdagen.

På det här sättet skapar du en positiv cirkel där personal gör bättre ifrån sig på jobbet, får chans att njuta av sin lediga tid och kommer tillbaka till arbetsplatsen med nyladdade batterier.

2. Lägre kostnader

Sjukskriven och frånvarande personal kan kosta företag stora summor. Några vanliga kostnader som förknippas med detta är bland annat arbetsskador och anställning av tillfällig personal. Sjukdomar eller skador leder också till personalbrist och ökad stress för befintlig personal, vilket i sin tur leder till sämre resultat och ohållbara arbetsförhållanden.

Det är alltså möjligt att minska sjukskrivningar och kostnader genom att fokusera på arbetsplatsens medarbetarhälsa. Du kan ge personal stöd och hjälp via ett utformat hälsoprogram för er arbetsplats och i gengäld får du personal som inte behöver sjukskriva sig lika ofta och som orkar ge 100% på jobbet.

3. Bättre resultat för företaget

Med personal som fokuserar på sin egen och sina medarbetares hälsa får du en personalstyrka som inte bara får mer gjort, utan de gör bättre ifrån sig. Det reflekterar även positivt på företaget då kommunikation flyter på bättre och färre konflikter äger rum när stress och missnöje försvinner.

Det betyder också att det finns mer utrymme för bättre samarbete och högre arbetsmoral. Du får därför ett företag med personal som skapar bättre resultat för både ledningen och kunden genom bättre service och produkter.

4. Öppen kommunikation

En öppen kommunikation på arbetsplatsen leder inte bara till en bättre hantering av missnöje, konflikter och problem. Det innebär också att personal känner att deras åsikter och förslag är värdefulla. En engagerad personalstyrka kan bidra till många innovativa idéer eller förbättringar som kan visa sig betydelsefulla för företaget.

När personal känner att det är okej för dem att kommunicera hur de känner angående något, så är det också mer troligt att de gör detta. Förutom konflikthantering så kan även hälsobekymmer, diskriminering och andra frågor diskuteras öppet och lösas innan de växer i stryka. Allt detta bidrar till en mer hållbar och välfungerande arbetsstyrka.

5. Personal stannar längre

Medarbetarhälsa på arbetsplatsen är också viktigt då glad och frisk personal inte enbart innebär färre sjukskrivningar. Om den befintliga personalen trivs så är chanserna större att de stannar längre inom företaget.

Det medför därför färre kostnader för nyanställningar och upplärning av ny personal. Personal som arbetat inom företaget en längre tid är också mer erfarna och kompetenta vilket är en stor fördel i arbetsstyrkan.

6. Bättre företagsimage

Med glada medarbetare kommer också glada kunder, och detta är något som inte går obemärkt. Fler och fler konsumenter väljer märken och företag baserat på den image de har av dem. Olika former av hållbarhet är något som snabbt fått allt större betydelse för både företag och konsumenter.

Många individer värdesätter företag med en sund och positiv hälsopolicy då de söker jobb. Tillhör ditt företag ett av dem som har en lockande image, då attraherar du också mer kompetent personal. Ditt företag kan då bli ett förstahandsval för många arbetssökande och du får möjlighet att välja de bästa kandidaterna för att utöka din arbetsstyrka.

Kom ihåg att friska och glada medarbetare = effektivare personal, minskade kostnader och bättre resultat för alla!