Fem träningsaktiviteter som höjer stämningen på kontoret

5 träningsaktiviteter som höjer stämningen på kontoret

20 Aug Fem träningsaktiviteter som höjer stämningen på kontoret

Dina uppgifter

Välj lag


Träning är inte bara bra för medarbetarnas hälsa, det kan också vara ett fantastiskt verktyg för att höja stämningen på kontoret!

Att träna tillsammans är både bra för den enskilda individen och för gruppsammanhållningen, men att hitta en aktivitet som alla tycker om kan vara knepigt.

Ett sätt att ringa in de aktiviteter som personalen tycker mest om är helt enkelt att fråga dem. Be varje medarbetare lämna tre förslag på vad de skulle vilja göra på en gemensam träningsaktivitet.

Sammanställ sedan en lista på de aktiviteter som flest medarbetare har lämnat förslag på och låt personalen välja en eller två av dessa. Chansen att få med alla ökar om man har frågat medarbetarna vad de själva skulle vilja göra!

Förslag på träningsaktiviteter

Om ni inte vill blanda in personalen i beslutet kommer här några idéer på gemensamma aktiviteter:

Aktivitetsutmaning

Motionsutmaningar skapar tillhörighet, starkare självkänsla och hälsosammare medarbetare! Det här är ett enkelt sätt att få personalen att röra på sig mer, bli piggare och öka sammanhållningen på en gång. När alla får välja i vilken takt de rör på sig och vilka sport de vill träna kan alla vara med oavsett deras konditionsnivå eller preferenser.

PS: Har vi berättat att vi på Actimate erbjuder Sveriges mest spännande aktivitetsutmaning, där din organisation kan bli ”2018 Health Business of the Year”? Kolla här!

Prova på en ny sport tillsammans

Det finns massor att välja mellan! Turridning på islandshästar, klättring, Stand up paddling (SUP) eller Hot Yoga,… Alternativen är många. Utmana gärna personalen, men tänk på att välja något som alla kan känna sig bekväma med. Det ska vara roligt, inte ångestfyllt!

Spela brännboll

Ibland är det enkla det bästa. Leta upp en grillplats i närheten av en gräsplan och börja med att spela brännboll innan ni avslutar med lite klassisk korvgrillning. Eftersom det finns lika många brännbollsregler som det finns spelare, se till att enas om regler innan ni börjar spela.

Grupplöpning med coach

Erbjud löpcoachning till medarbetarna. Briefa coachen om att alla ska kunna vara med oavsett konditionsnivån eller löpvana. Coachen kan anpassa passet så att både oerfarna och rutinerade löpare får ut någonting av löppassen utan att skapa prestationsångest. Genom att göra grupplöpning till ett återkommande tillfälle ökar sammanhållningen i gruppen!

Bowling eller go kart

Klassiker som bowling och go kart är alltid uppskattat. Bowling är en sport som de flesta gillar och det behövs inga direkta förkunskaper. Go kart är lite tuffare men oftast en uppskattad aktivitet. Återigen, känn av stämningen och kroppsspråket bland de anställda när idén presenteras och ta beslut utifrån det.

 

Oavsett om ni väljer att inkludera personalen eller inte i valet av aktiviteter är initiativet alltid uppskattat.

Det är i regel omöjligt att hitta en träningsaktivitet som tilltalar alla. En del medarbetare kommer att vara fullständigt lyriska medan andra kommer att ha en mer nedtonad inställning till det hela.

Det viktigaste är att hitta aktiviteter som de anställda känner sig bekväma med, utan att träningsaktiviteterna skapar stress och ångest.

En lösning för att få så många som möjligt att känna att det är meningsfullt och att det ger något tillbaka, är att satsa på olika aktiviteter vid olika tillfälle. De som inte tycker om att gå kanske gillar att springa och tvärtom. Genom att erbjuda olika varianter vid olika tillfälle är chansen högre att träningsaktiviteter faktiskt höjer stämningen långsiktigt!