Så här mycket kostar ohälsa på ditt företag – och hur du kan förebygga sjukskrivningar.

16 Jan Så här mycket kostar ohälsa på ditt företag – och hur du kan förebygga sjukskrivningar.

Dina uppgifter

Välj lag

Antalet sjukskrivningar i Sverige har ökat de senaste fem åren, och kostar svenska företag miljarder kronor varje år. Att investera i en hälsosammare arbetsmiljö lönar sig snabbt, och förebygger de förluster som ohälsa på jobbet skapar varje år. Hur kan ditt företag förebygga sjukskrivningar bland personalen? Actimate hjälper dig i jakten på en hälsosammare arbetsplats. 

Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa kostsamt för företag

Numera är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Försäkringskassans kostnader för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättningar var redan 2009 hissnade 23 miljarder kronor. Sedan dess har trenden varit minst sagt bekymrande. Från 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa med 129 procent, och utgör nu 46 procent av alla pågående sjukskrivningar. Det är också den sjukdomskategori som står för den största ökningen av sjukskrivningar.

Kostnaden för sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa utgör inte enbart ett stort samhällsproblem. Svenska företag betalar mångmiljardbelopp för anställda som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. En studie utförd på uppdrag av Hjärnkoll vid Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa visar att en enda medarbetares sjukskrivning kan kosta ett företag miljonbelopp. Man visar även att företagens kostnader sammantaget är större än Försäkringskassans utbetalningar i sjukpenning, och att förebyggande eller tidigt insatta insatser är avgörande för att undvika eller begränsa konsekvenserna av sjukskrivningarna.

Ett effektivt förebyggande arbete i kombination med tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder är således ekonomiskt lönsamt inte bara för samhället, utan även för det enskilda företaget.

Motion förebygger både fysisk och psykisk ohälsa.

I vissa fall kan sjukskrivningar och psykisk ohälsa förebyggas och till och med hindras. En ny forskning från Institutet för stressmedicin ISM, visar att fysisk aktivitet vid hög stressbelastning kan vara en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, och att regelbunden träning kan även förebygga mental ohälsa.

Genom att kombinera träning med arbetsmiljöåtgärder kan arbetsgivarna nå hållbara resultat mot ohälsa.

3 konkreta åtgärder för att påverkar hur dina medarbetare mår och motionerar.
Här kommer tre konkreta åtgärder du kan ta för att påverka både hur dina medarbetare motionerar och stämningen på jobbet.

1.Uppmuntra dina medarbetare att träna

En bra start är att försöka implementera en inställning hos dina medarbetare att motion och aktivitet är viktigt – både för arbetet och för hälsan. Om du kontinuerligt utmanar och motiverar dina kollegor till att röra på sig kommer mentaliteten sakta men säkert att förändras på arbetsplatsen. Det viktigaste är att skapa en positiv och uppmuntrande känsla på arbetet kring träning och motion. Då kanske du får med dig en eller två medarbetare som i sin tur sporrar fler att börja motionera.

2.Tillåt träning på arbetstid

Att tillåta träning på arbetstid inte bara uppmuntrar dina medarbetare att röra på sig, det ger även en positiv signal om att företaget litar på sin personal.

Som ansvarig för en eller flera medarbetare kan du börja med att tillåta träning på arbetstid men också avsätta tid under arbetsveckan för någon form av motion. Det finns en mängd olika sätt att öka dina medarbetares fysiska aktivitet, och det behöver inte krävas stora summor i friskvårdsbidrag. På ditt företag, kanske en gemensam löprunda varje måndag funkar bäst, eller en lunch-yoga i konferensrummet?

3.Kombinera Team-building med motion

Få aktiviteter är så enkla och effektiva som idrott när det kommer till team-building och sammanhållning. Ditt företag kan exempelvis avsätta en timme varje vecka för en gemensam idrottsaktivitet som både är ett skönt avbrott från arbetsdagen och för samman gruppen. Spela innebandy varje onsdag med hela företaget, ordna en brännboll turnering på sommaren, eller testa på en ny sport tillsammans som en kick-off eller medarbetardag. Det finns mängder av alternativ som kombinerar rörelse med team-building!

Att satsa på medarbetarnas hälsa lönar sig alltid, och att uppmuntra till träning är ett sätt att förebygga sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Alla initiativ -även dem minsta, är ett steg i rätt riktning som gynnar alla: dig själv, dina medarbetare, hela företaget och i slutändan, samhället i stort.

 

Är ni 2018 Health Business of the Year? Häng med på Actimates 8 veckors lång företagsutmaning, och utmana dina medarbetare med Sveriges roligaste och lönsammaste aktivitetstävling! Varje rörelseminut ger 1 poäng, och varje rörelseminut räknas – oavsett om du går en kort promenad eller om du kör ett hårt pass på gymmet. Ju mer du rör på dig, desto mer poäng samlar du ihop åt ditt lag. Utöver tävlingen kan poängen också användas för spännande rabatter hos våra samarbetspartners. 

Vem blir 2018 Health Business of the Year? Anta Actimates utmaning idag!