Health Business of the Year 2021

07 Feb Health Business of the Year 2021

Dina uppgifter

Välj lag

Vi presenterar stolt 2021 års prispall

Guld – Weber

Silver – Teva Norge

Brons – DNB Bank

Stort härligt grattis till er som gjort det bästa man kan göra för att motivera till extra fokus på fysisk aktivet.

Tillsammans har ni bidragit till mer en 1 miljon aktiva minuter vilket gör skillnad.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vuxna

Rekommendationer för vuxna 18–64 år

 • Regelbunden fysisk aktivitet
  Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
 • Minskat stillasittande
  Vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150 – 300 minuter per vecka
  Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
 • Mer fysisk aktivitet
  • Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås med ökad mängd fysisk aktivitet. Per vecka gäller det alltså än 300 minuter på måttlig intensitet, eller mer än 150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan.
  • Ökad mängd fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet minskar även de negativa hälsoeffekterna av långvarigt stillasittande.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar i veckan
  Vuxna bör också ägna sig åt muskelstärkande aktiviteter på måttlig eller hög intensitet under minst två dagar i veckan. Aktiviteterna bör involvera kroppens alla större muskelgrupper.