Så här lyfter du hälsoarbetet till en del av din employer branding.

26 Mar Så här lyfter du hälsoarbetet till en del av din employer branding.

Dina uppgifter

Välj lag

Vill man marknadsföra sig som hälsofrämjande arbetsgivare idag krävs mer än friskvårdsbidrag och betald träningstid. En hälsosam arbetsplats är mer än kost och träning, det är en företagskultur.

Att vara en hälsofrämjande arbetsgivare är inte bara lönsamt genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar, det kan även vara en del ett varumärke som gör dig till en attraktiv arbetsgivare.

I synnerhet i högkonjunktur slåss arbetsgivare om kompetenta medarbetare, och en hälsofrämjande arbetsplats ligger högt upp på mångas önskelista. Genom att attrahera denna målgrupp fångar du också in medarbetare som själva tycker att hälsoarbetet är viktigt och därmed är mer benägna för att ta ansvar för sin hälsa på jobbet.

Vi har tidigare skrivit om vad det innebär att vara en hälsofrämjande arbetsgivare. En känsla av sammanhang ger förutsättningar för medarbetarna att vilja göra sitt jobb, känna mening inför arbetet, veta vad de ska göra samt ha resurser att hantera sin uppgift.

Här ger vi några tips på vad du kan göra för att bygga ett varumärke som hälsofrämjande arbetsgivare.

1. Gör ditt strategiskt hälsoarbete till en ledningsfråga.

Enskilda hälsoinsatser kommer aldrig i närheten av den betydelse som företagskulturen har för hälsa på jobbet. Gör inte misstaget att låta hälsoarbetet vara en fråga enbart för personalavdelningen, det hör hemma i ledningsgruppen. Lyft in det i företagets affärsplan, där förutsättningarna finns för att jobba strategiskt, målinriktat och långsiktigt.

2. Lev som ni lär!

Se till att arbetsklimat och hälsoinsatser går hand i hand. Att erbjuda medarbetarna en timmes betald träning i veckan, bara för att förvänta sig att den timmen sedan jobbas ikapp, eller endast tas ut ”i mån av tid”, faller platt.

Se till att klimatet tillåter de hälsoinsatser ni investerar i. Börja i ledningen med att själva nyttja de hälsoinsatser ni väljer, och uppmuntra dina medarbetare att göra likadant.

3. Gör upp med sjuknärvaron.

Vi pratar ofta om de höga sjukskrivningstalen och hur vi ska komma tillrätta med psykisk ohälsa på jobbet. Faktum är att många inte har en enda sjukdag innan de en dag inte orkar mer, och blir sjukskrivna på lång tid. På ytan kan ett företags sjukskrivningsstatistik visa på friska medarbetare, men om bakgrunden är en kultur där övertidstimmar och fyllda tidbanker används istället för sjukskrivning, sitter företaget på en tickande bomb.

Vill du arbeta hållbart med dina medarbetares hälsa är det dags att våga räkna på, och göra något åt sjuknärvaron. Hur ser kulturen ut hos er – uppmanas sjuka medarbetare att vara hemma och vara just sjuka? Eller förväntas de svara på mail och ta emot telefonsamtal från hemmet?

4. Målinriktade hälsoinsatser.

Friskvårdsbidrag, fruktkorgar och kanske företagsfrukost. Många gör misstaget att köpa in hälsoinsatser på slentrian, av gammal vana eller för att ”alla andra gör det”. Få andra delar av verksamheten på företaget bedrivs på det sättet, så varför hälsoarbetet?

Vänd på steken, fråga dig vad du vill få ut och välj insatser därefter. Arbeta behovsinriktat. Är ni ett gäng som inte motionerar i så stor utsträckning är det kanske en betald friskvårdstimme och några gemensamma inspirationspass som ska till för att göra motion till en god vana.

Är ni en arbetsplats där de flesta idrottar på fritiden men blir stillasittande hela arbetsdagen, är det kanske istället ett rörelserum och påminnelser om att ta pauser som ska till.

Utgå från var ni är idag, identifiera era hälsorisker och rikta insatserna utifrån vad som ökar just er hälsa på jobbet. Det är nyckeln till att få era hälsoinsatser att ge resultat. 

5. Skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

En viktig pusselbit för att medarbetarna ska må bra, är förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. En ständig känsla av att inte hinna med växer med tiden till den långvariga ohälsosamma stress som är en stor riskfaktor för långtidssjukskrivning.

Här handlar det om att bygga en kultur där man arbetar på arbetstid och är ledig på sin fritid, och att arbetsbelastningen tillåter det. Och som med så mycket annat börjar den kulturen med företagets ledning. Därför blir det principiellt viktigt att du inte tar för vana att svara på mail eller ta jobbsamtal på din fritid. Och när du går på semester – utse en ställföreträdare!

 

Genom att lyfta de här bitarna bygger ni ett starkt varumärke som hälsofrämjande arbetsgivare. Ni skapar en arbetsplats där medarbetarna mår bra och trivs på jobbet. Då tenderar de att stanna längre, så förutom sänkta sjukskrivningstal kommer minskad personalomsättning på köpet.

Genom det strategiska hälsoarbetet kan ni erbjuda något mer än de enskilda hälsoinsatserna – ni kan peka på resultatet av dessa. Och medarbetare som trivs och mår bra på jobbet är bland den bästa reklamen ett företag kan få!