Ledarskap Tag

20 Mar Hälsofrämjande ledarskap: så får du dina medarbetare att både må och prestera bättre.

Som chef är du säkert bekant med arbetsmiljölagen och tillhörande författningssamlingar. Du vet att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön, och har ett långtgående ansvar när det gäller att förebygga och förhindra olycksfall och ohälsa hos de anställda. Förmodligen jobbar ert företag redan systematiskt med att förhindra olycksfall...

Read More