FAQ – Så kommer du igång

Så kommer du igång

Hur kommer jag igång med appen?

Se uppstartsguiden som är bifogad i ditt deltagarmail.

Jag har öppnat appen men jag kommer inte vidare. Det står att “Utmaningen startar om 1 dag”.

Kontrollera ditt företags startdatum.

Om startdatumet har passerat rör det sig troligen om ett fel i synkningen mellan Apple Hälsa/Google Fitness och Actimate. Du finner instruktioner för att kontrollera att allt är korrekt inställt under rubriken “Poängfrågor” och frågan “Jag har rört på mig men får inga poäng i Actimate-appen”.

Jag har två telefoner, kan jag använda Actimate på båda?

Nej, det kommer endast vara möjligt att använda ett konto och en telefon per person. Installera appen på den telefon som du använder mest.