En deltagare vill eller kan inte vara med, hur ska jag göra?