Hur värderas aktivitet och träning?

19 jun Hur värderas aktivitet och träning?

Dina uppgifter

Välj lag

All träning värderas lika, oavsett aktivitetstyp. Det vill säga, en person som promenerar i 30 minuter och en person som springer i 30 minuter får vardera 30 poäng. Däremot kan antal steg variera kraftigt mellan olika personer, vi tar alla olika långa steg. Tanken är att alla tävlande ska kunna delta på lika villkor.

Vi vill dessutom främja vardagsaktivitet, till exempel att du väljer trappan i stället för hissen. Därför registrerar Actimate också alla mindre aktiviteter under dagen.