Hur värderas aktivitet och träning?

12 jun Hur värderas aktivitet och träning?

Dina uppgifter

Välj lag

All träning värderas lika, oavsett aktivitetstyp. Det vill säga, en person som promenerar i 30 minuter och en person som springer i 30 minuter får vardera 30 poäng. Tanken är att alla tävlande ska kunna delta på lika villkor.

Vi vill dessutom främja vardagsaktivitet, till exempel att du väljer trappan i stället för hissen. Därför registrerar Actimate också alla mindre aktiviteter under dagen.