Jag har två telefoner, kan jag använda Actimate på båda?