Jag vill inte att någon annan ska se mina aktiviteter.