Jag vill inte att någon annan i företaget ska se mina aktiviteter.