Optimera friskvårdsbidraget och gör skillnad för personalens hälsa.

optimera friskvårdsbidraget

13 aug Optimera friskvårdsbidraget och gör skillnad för personalens hälsa.

Dina uppgifter

Välj lag

Många organisationer erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda, frågan är vilken skillnad bidraget faktiskt gör för medarbetarnas hälsa!

Om Friskvårdsbidraget:

De senaste åren har det som friskvårdsbidraget gäller för utökats. Förebyggande vård som akupunktur, massage och medicinsk fotvård har tillkommit i sällskap av sporter som golf och ridning.

Sedan januari 2018 är det inte längre Skatteverket som avgör huruvida en motionsform eller sport är godkänd för friskvårdsbidrag eller inte, utan det är du som arbetsgivare som avgör. Det innebär att Skatteverket kan tillåta att till exempel golf och segling täcks av friskvårdsbidraget men en arbetsgivare behöver inte göra det.

Tänk även på att om du har personal som är timanställd kan de också omfattas av och ha rätt till friskvårdsbidrag.

Optimera friskvårdsbidraget

Som arbetsgivare kan du gå till väga på lite olika sätt för att optimera friskvårdsbidraget så att dina anställda använder det under hela året.

 • Dela upp bidraget
  Du kan till exempel dela upp friskvårdsbidraget i två eller flera delar som du sprider ut jämt över året. På det sättet kan medarbetarna uppmuntras till att använda det regelbundet istället för… i December.
 • Ge tips
  Bistå dina anställda med information om vad deras friskvårdsbidrag gäller för. Genom att tillåta appar som stöttar enklare motionsvarianter och friskvård, till exempel appar som räknar steg eller går att använda för att få hjälp att äta hälsosammare, kan din personal göra en livsstilsförändring.
 • Vardagsmotion
  Ett enkelt sätt att få dina anställda att må bättre är att uppmuntra till vardagsmotion. En del av budgeten som avsetts till friskvårdsbidraget kan användas till att delta i en motionstävling, som alla medarbetarna kan vara med i. En motionstävling är ett bra sätt att både uppmuntra medarbetarna till att motionera och öka sammanhållningen i organisationen. Uppmuntra till gemensamma aktiviteter för att underlätta för dem som har lite svårt att komma ur soffan.
 • Förebyggande friskvård
  På grund av olika fysiska förutsättningar och livssituation är det inte alla som kan röra på sig så mycket som de vill. Det innebär dock inte att du som arbetsgivare inte kan hjälpa dem till ett friskare och mer hälsosamt liv. Låt dina anställda använda friskvårdsbidraget till exempelvis akupunktur, kinesiologi, massage och stresshantering för att komma till rätta med fysiska och psykiska problem. I längden gynnar det både den anställde och företaget.

Friskvårdsbidrag ökar välmåendet
Det är upp till dig som arbetsgivare att bestämma hur stor summa du sätter på friskvårdsbidraget. Du kan även själv bestämma om du vill betala ut hela beloppet en gång om året, dela upp det halvårs-, kvartals- eller månadsvis eller låta varje anställd förfoga fritt över summan tills den är slut.

Friskvårdsbidraget kan vara en del av hälsoarbetet, men inte stå för det hela. Ska det faktiskt ska bidra till medarbetarnas hälsa är det viktigt att också informera och uppmuntra!